Aggi z Plačického dvora je chovný

                                                                5JKY1/P   1. třída chovnosti